Special Media Awards

Special Media Awards is een onderdeel van Stichting Amerpoort.
Amerpoort is gevestigd in Baarn, Amerpoort is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Zijn op te vragen via SpecialMediaAwards@amerpoort.nl
Amerpoort heeft een Functionaris Gegevensbescherming.
Zij is te bereiken via specialmediaawards@amerpoort.nl / fg@amerpoort.nl of fg@carantegroep.nl
Ons website-adres is: https://special-media-awards.nl

Persoonsgegevens

Amerpoort/Special Media Awards verwerkt uw persoonsgegevens.
Dit komt omdat u

  • onze website bezoekt.
  • ons iets toestuurt via het contactformulier
  • deze gegevens zelf aan ons verstrekt via de mail

Persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor en/of achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Link naar uw media

Doel en grondslag

Wij hebben uw gegevens nodig om:

  • Genomineerden te informeren
  • Tickets te verzenden
  • Informatie door te geven over de Awards.

Bewaartermijn

Amerpoort/Special Media Awards hanteert een bewaartermijn van 2 jaar van uw persoonsgegevens.
Het eerste contactmoment geldt hierbij als start.
Dit doen we zodat we u kunnen informeren als er nieuws is over het evenement.

Delen van persoonsgegevens met derden

Amerpoort/Special Media Awards verkoopt uw gegevens niet aan derden.
We sturen wel uw genomineerde inzending door naar de vak juryleden.
Zij kunnen uw media inzending hierdoor beoordelen.
Wij sturen de jury alleen een link naar uw eigen media en uw naam.

Cookies op de site

Special Media Awards gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullend cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amerpoort/Special Media Awards.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar specialmediaawards@amerpoort.nl

Award uitreiking

Bij het betreden van de uitreiking van de Special Media Awards in Beeld en Geluid te Hilversum geeft u de Special Media Awards automatisch toestemming om beeld en geluidopnamen van u te maken.
Op het evenement lopen fotografen rond en ook zal er veel videomateriaal geschoten worden, onder andere voor de aftermovie. Daarnaast zal er ook pers aanwezig zijn.
Bij de inzending van uw werk vragen wij u hier nog een keer extra naar.

U vinkt dan aan dat u akkoord gaat met het gebruik van uw gegevens en materiaal.

Wij gebruiken de beelden op de website, sociale media kanalen, persberichten en om weer te geven wie er genomineerd en winnaar zijn op het grote scherm.

Klacht indienen

Amerpoort/Special Media Awards wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht rond uw persoonsgegevens in te dienen. Dit kan direct bij de organisatie van de Special Media Awards via het algemene mailadres SpecialMediaAwards@amerpoort.nl

Als uw klacht niet naar wens wordt opgelost kunt u terecht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens

Amerpoort/ Special Media Awards neemt de bescherming van uw gegevens serieus.

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Uw contactgegevens staan op een met wachtwoord beveiligde digitale omgeving.
Uw persoonsgegevens gaan nooit mee op een USB stick of op geprinte documenten.
Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via SpecialMediaAwards@Amerpoort.nl .