Privacyverklaring Special Media Awards 2023

Special Media Awards
Special Media Awards is een onderdeel van Stichting Amerpoort.
Amerpoort is gevestigd in Baarn en is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Zijn op te vragen via SpecialMediaAwards@amerpoort.nl
Amerpoort heeft een Functionaris Gegevensbescherming.
Zij is te bereiken via SpecialMediaAwards@amerpoort.nl / fg@amerpoort.nl
Ons website-adres is: https://special-media-awards.nl

Persoonsgegevens

Amerpoort en de Special Media Awards verwerken uw persoonsgegevens.

Dit komt omdat u

 1. onze website bezoekt.
 2. ons iets toestuurt via het contactformulier.
 3. deze gegevens zelf aan ons stuurt via de mail.
 4. de organisatie dit vraagt in het aanmeldformulier.
 5. een donatie aan ons doet. Donaties gaan via Mollie en de plugin Kudos
 6. zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adres
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Link naar uw media kanaal
 6. Betaalgegevens (zoals bij een donatie)

Ook vragen wij gegevens van een contactpersoon:

 1. Voor- en achternaam
 2. Telefoonnummer
 3. E-mailadres

Wij hebben uw gegevens nodig om:

 1. U te informeren over uw inzending.
 2. Een uitnodiging te versturen.
 3. Informatie door te geven over de Awards.
 4. Organisatorisch zaken te regelen.
 5. De nieuwsbrief te verzenden.
 6. De gastenlijst op naam te maken.

Bewaartermijn
Amerpoort en de Special Media Awards hanteren een bewaartermijn van 2 jaar van uw persoonsgegevens. Het eerste contactmoment geldt hierbij als start.

Delen van persoonsgegevens met anderen;

Amerpoort en de Special Media Awards verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Wat delen we wel en met wie?

 • Wij sturen de vakjury via outlook een Word bestand met alleen de link naar uw eigen media en uw naam.
 • Wij sturen Via Excel uw naam met Netwerk Mediawijsheid voor de gastenlijst.
 • Uw content wordt via MediaLab gedeeld met de regisseur van NEP.
 • Uw naam gaat in een Word bestand via Outlook naar de voice-over van Voxcast.
 • Alle foto’s worden door de fotografen en bezoekers geüpload naar MediaLab.
 • Afbeeldingen worden via Canva verwerkt voor de website.
 • Informatie, afbeeldingen en video’s worden soms opgeslagen in OneDrive. Dit is een interne of externe harde schijf voor bewerking en montage door Delfie Media, Joyce Graafhuis en Story Bart.

Cookies op de site

Special Media Awards gebruikt alleen technische en functionele cookies en daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website technisch goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw favoriete instellingen. Ook kan de webbouwer de website met de informatie uit de cookies zien hoe vaak een pagina bekeken wordt. Met deze informatie kan de webbouwer de website beter maken.

Cookies niet accepteren

U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser (Chrome, Google, Safari,  FireFox of Edge) zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amerpoort/Special Media Awards.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens doen, of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar specialmediaawards@amerpoort.nl

Award uitreiking in Beeld en Geluid

Tijdens het inzenden van uw mediawerk geeft u met een vinkje toestemming voor het opnemen, delen, verwerken en uitzenden van beeld en geluidopname tijdens de uitreiking van de Special Media Awards.

Opnames van de uitreiking worden gebruikt in de live uitzending, aftermovie, social media kanalen en op de website van de Special Media Awards.

Opnames zullen gemaakt worden door het NEP, StoryBart, Delfie Media en Multimedia Team van Pluryn.

De aftermovie wordt gemaakt door Pluryn, ze gebruiken opname materiaal van de uitreiking op 8 november.

Op MediaLab slaan we alle foto’s op zodat iedereen die terug kan kijken en downloaden. We zullen tijdelijk beelden uploaden in de besloten omgeving van MediaLab en deze na 2 jaar daar verwijderen. Deze beelden zijn voor de uitreiking, de verslagen en evaluaties. Op het aanmeldformulier maken wij u hier nogmaals attent op.

Klacht indienen

Amerpoort/Special Media Awards wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht rond uw persoonsgegevens in te dienen. Dit kan direct bij de organisatie van de Special Media Awards via het algemene mailadres SpecialMediaAwards@amerpoort.nl Als uw klacht niet naar wens wordt opgelost kunt u terecht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link.

Beveiligen persoonsgegevens

Amerpoort/ Special Media Awards neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw contactgegevens staan op een, met wachtwoord beveiligde, digitale omgeving. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via SpecialMediaAwards@Amerpoort.nl.